Droga Strzyżawa-Wąbrzeźno modernizowana za pieniądze województwa
Ponad 123,7 miliona złotych to łączna kwota, jaką zaplanowano w tegorocznym budżecie województwa na unowocześnienie sieci drogowej w Kujawsko-Pomorskiem. Jedną z wielu tras, która zostanie za te pieniądze przebudowana, jest droga wojewódzka nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno. W sierpniu zakończyły się roboty na odcinku ulicy Chełmińskiej w Unisławiu.

Przebudowy i modernizacji wymagał cały odcinek drogi Strzyżawa-Wąbrzeźno prowadzący przez Unisław. Zakończona właśnie inwestycja to jego drugi etap. W jego ramach na prawie kilometrowym odcinku ulicy Chełmińskiej zdemontowano starą nawierzchnię i chodniki. Następnie osuszono podłoże i przygotowano je pod budowę nowoczesnej jezdni i chodników. Oprócz ułożenia nowej nawierzchni wykonano też betonowe krawężniki i obrzeża jezdni a wjazdy i wyjazdy z drogi wyłożono  kostką brukową. Zbudowano ścieżki przy krawężnikach, zjazdy pokryto nowoczesną nawierzchnią bitumiczną. Na zmodernizowanej drodze wykonano nowe znaki pionowe i poziome. Ponadto grunt wokół remontowanego odcinka drogi przygotowano do posadzenia roślin. Drugi etap modernizacji drogi wojewódzkiej nr 551 trwał od marca 2008, inwestycję odebrano 7 sierpnia 2008. Jej koszt finansowany w całości z budżetu województwa to blisko 940 milionów złotych.

W ubiegłym roku wyremontowano część drogi wojewódzkiej nr 551 prowadzącej od granic Unisławia do ulicy Chełmińskiej. Jeszcze w tym roku ma rozpocząć się trzecia, ostatnia część modernizacji tej trasy z Unisławia do Raciniewa.

- Od dwóch lat samorząd województwa przeznacza coraz większe nakłady na modernizację dróg w regionie. Dbamy nie tylko o drogi wojewódzkie. Systematycznie wspieramy też inwestycje drogowe samorządów lokalnych uznając, że także gminne i powiatowe drogi na Kujawach i Pomorzu muszą stawać się coraz lepsze. To niezbędne działania, ponieważ sieć drogowa w Kujawsko-Pomorskiem wymaga pilnej rozbudowy i modernizacji  zgodnie z nowoczesnymi standardami. To kwestia nie tylko poprawy komfortu i skrócenia czasu podróży, ale przede wszystkim podniesienia bezpieczeństwa podróżujących – komentuje inwestycje w wojewódzką infrastrukturę drogową marszałek Piotr Całbecki.

Droga wojewódzka nr 551 ze Strzyżawy do Wąbrzeźna to jedna z tras o istotnym znaczeniu dla całego układu komunikacyjnego województwa. Wchodzi w skład sieci, której powstanie ułatwi komunikację drogową między innymi pomiędzy drogami krajowymi i autostradą A -1. Jeszcze w tym roku ma zostać opracowana koncepcja komunikacyjnego połączenia drogowego, łączącego tą drogę z  projektowanym węzłem Dźwierzno na autostradzie A-1.
W rejonie węzła Dźwierzno leżą między innymi tereny inwestycyjne gminy Chełmża. Ponadto czas przejazdu wyremontowaną trasą znacznie się skrócił a podróż jest przyjemniejsza i bezpieczniejsza.

O modernizacji dróg wojewódzkich pisaliśmy też tutaj
 1.
Na zdjęciach: zmodernizowana droga wojewódzka nr 551 (stan po zakończeniu II etapu prac).

  Beata Krzemińska
  rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

11 sierpnia 2008 r.