Dwie oferty w przetargu na operatora kolejowego
 W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu 1 sierpnia otwarto koperty z ofertami złożonymi w przetargu, który wyłoni przewoźnika obsługującego trasę kolejową Bydgoszcz Główna – Unisław – Chełmża.

Oferty przygotowali dwaj przewoźnicy, którzy współpracują już z samorządem województwa, obsługując regionalne przewozy pasażerskie na innych trasach w Kujawsko-Pomorskiem – spółka PKP Przewozy Regionalne oraz konsorcjum PCC Rail/Arriva.

Oferta PCC/Arriva jest tańsza. Operator godzi się obsługiwać trasę Bydgoszcz – Unisław – Chełmża przy dopłacie samorządu województwa do każdego przejechanego przez jego pociągi kilometra w wysokości 11,77 złotych brutto, podczas gdy PKP PR zaproponowała 13,93 złotych brutto. Drugi w wymienionych oferentów zobowiązuje się natomiast do utrzymywania wyższej niż konkurent punktualności pociągów (zaproponowane w dokumentach ofertowych wskaźniki punktualności wynoszą 95 proc. dla składów PKP PR i 94,44 proc. dla składów konsorcjum). W punktacji przetargowej cena ma większa wagę (70 proc.) niż punktualność (30 proc.). 

Po zbadaniu ofert przez komisję przetargową ostateczny werdykt należy do zarządu województwa

- Jestem zadowolony, że udało nam się doprowadzić do reaktywowania połączenia kolejowego z Bydgoszczy do Chełmży przez Unisław. Jest to niezwykle istotne przede wszystkim ze społecznego punktu widzenia – w miejscowościach położonych przy tej trasie jest wciąż wysokie bezrobocie, a jedną z jego przyczyn jest brak mobilności dotkniętych nim osób. Cieszę się też, że udało nam się wprowadzić rynek do przewozów regionalnych. Efekty tego zabiegu są widoczne, firmy rywalizują obniżając ceny, co oznacza oszczędności dla budżetu województwa. Planujemy rewitalizację kolejnych linii kolejowych na terenie naszego regionu, w tym także dla celów turystycznych – zapowiada marszałek województwa Piotr Całbecki.

Na zdjęciu: przedstawiciele PKP PR (po lewej) i PCC Rail/ Arriva (po prawej) chwilę po otwarciu kopert z ofertami.


Informacja o ogłoszeniu przetargu tutaj

Informacja o konieczności przedłużenia terminu składania ofert tutaj .

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego 

1 sierpnia 2008 r.

Ostatnia aktualizacja: 11 sierpnia 2008 r.