Ogłoszenie o konkursie
Konkurs o nagrodę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.
 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu o nagrodę dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej.

Celem konkursu jest:
  • promowanie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz odwagi we wdrażaniu innowacyjnych projektów
  • nagradzanie rzetelności i ofiarności w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

Laureaci konkursu otrzymają nagrody w formie pieniężnej lub rzeczowej oraz listu gratulacyjnego.

Laureatami konkursu mogą zostać osoby indywidualne lub zespoły, będące animatorem zmian, podejmujące ciekawe, nowe podejście na rzecz rozwoju i organizacji społeczności lokalnej, które służą rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać do 30 września 2008 roku osobiście do siedziby Departamentu Spraw Społecznych lub przesłać pocztą na adres Departamentu.

Regulamin oraz wniosek o przyznanie nagrody znajdują się poniżej.

Bliższych informacji o konkursie udzielają pracownicy Wydziału Polityki Prorodzinnej i Rynku Pracy;  telefon (056) 656 1084.

Departament Spraw Społecznych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

Do pobrania: