Monitorujemy sytuację na liniach obsługiwanych przez PCC/Arrivę
Samorząd województwa prowadzi intensywne działania na rzecz poprawy sytuacji na pasażerskich liniach kolejowych, obsługiwanych przez konsorcjum PCC Rail/Jaworzno Arriva Polska. Marszałek Piotr Całbecki spotkał się 12 grudnia  władzami konsorcjum. Na jego polecenie kontrolerzy z Urzędu Marszałkowskiego sprawdzają  jakość usług oferowanych podróżnym przez tego przewoźnika. Przygotowujemy też aneks do umowy z nim.

Pociągi prywatnego przewoźnika, który w czerwcu wygrał przetarg na obsługę niezelektryfikowanych linii pasażerskich w Kujawsko-Pomorskiem i od 9 grudnia wozi podróżnych w naszym regionie, od pierwszego dnia mają spore spóźnienia.
  Podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim marszałek Całbecki zażądał od przedstawicieli obu tworzących konsorcjum spółek wyjaśnień oraz  jak najszybszego rozwiązania problemu. Otrzymał zapewnienie, że w ciągu najbliższych godzin sytuacja powinna się unormować. Z napływających do nas  sygnałów wynika jednak, że poprawa jest niewielka. 13 grudnia doszło do kolejnego spotkania, podczas którego eksperci Urzędu Marszałkowskiego przedstawili propozycje rozwiązań, zmierzających do poprawienia terminowości kursowania pociągów. Prawnicy Urzędu Marszałkowskiego przygotowują aneks do umowy z konsorcjum, który pozwoli na doraźne opanowanie sytuacji.
  Grupa 21 kontrolerów z Urzędu Marszałkowskiego w terenie sprawdza  standard obsługi podróżnych na liniach PCC/Arrivy. Kontrolowane jest przestrzeganie rozkładu jazdy, ilość i rozmiary spóźnień, a także to, czy konsorcjum zapewnia podróżnym stosowną informację i komunikację zastępczą. Kontrolerzy sprawdzają też, czy składy czyste i nieprzepełnione.
  Wnioski sformułowane na podstawie monitoringu oraz raportów Polskich Linii Kolejowych posłużą do oceny, czy przewoźnik jest w stanie poradzić sobie z obecnym problemem, czy też samorząd województwa, który odpowiada za organizację pasażerskich przewozów regionalnych w Kujawsko-Pomorskiem, dla zapewnienia właściwej obsługi podróżnych będzie zmuszony do szukania innych rozwiązań. 
    
  Beata Krzemińska
  rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


  13 grudnia 2007 r.
  Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2007 r.