Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 13
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert nr 13  na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.