Pomagamy w opiece paliatywnej
Marszałek Piotr Całbecki podpisał wczoraj umowy finansowe z instytucjami, które otrzymały tegoroczne granty samorządu województwa na przedsięwzięcia związane z organizacją opieki paliatywnej. Na 20 projektów, realizowanych przez 17 organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych przeznaczyliśmy 300 tysięcy złotych. 
Spośród 24 złożonych ofert wybrano te, które spełniły wymogi formalne, zawarte w nich projekty dobrze wpisują się w istotę opieki paliatywnej, a prowadzące je instytucje posiadają odpowiednie doświadczenie.  

Pieniądze przeznaczone zostaną na dodatkowe wyposażenie placówek opieki paliatywnej w sprzęt rehabilitacyjny oraz środki i materiały do pielęgnacji chorych, a także na świadczenie dodatkowych usług rehabilitacyjnych dla osób terminalnie chorych. Sfinansowane zostaną też działania informacyjne, edukacyjne oraz szkoleniowe dla opiekunów i osób zawodowo zajmujących się opieką nad przewlekle chorymi.

 Podczas wczorajszej  uroczystości w imieniu beneficjentów głos zabrał ksiądz Romuald Biniak, dyrektor bydgoskiego Hospicjum im. ks. Popiełuszki. Hospicjum jest pierwszym, które 18 lat temu powołano na terenie naszego województwa. Ksiądz dyrektor mówił o tym, że jego placówka udziela wsparcia także osobom towarzyszącym cierpiącym i osieroconym rodzinom. Pomoc z budżetu województwa zostanie przeznaczona między innymi na taką działalność.  


Uchwała zarządu o rozstrzygnięciu konkursu tutaj
Lista podmiotów, które otrzymają dofinansowanie tutaj
Informacja o ogłoszeniu konkursu tutaj .

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


1. 2.
 
fot. Freepress

15 kwietnia 2008 r.
Ostatnia aktualizacja: 16 maja 2008 r.