Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2008-2015
Informacja dotycząca naboru wniosków inwestycyjnych do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa na inwestycje sportowe noworozpoczynane współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej