200 tysięcy złotych na turystykę
Otwarty konkurs dla organizacji pożytku publicznego o granty na przedsięwzięcia związane z turystyką rozstrzygniety.  Na realizację projektów, które przyczynią się do rozwoju turystyki w Kujawsko-Pomorskiem, przeznaczamy w 2008 r. 200 tysięcy złotych.
Konkurs adresowany był do instytucji trzeciego sektora, działających na rzecz wspierania turystyki. Wpłynęły 163 oferty. Do dofinansowania wybrano 53 projekty. Łączna wartość wsparcia to 200 tysięcy złotych. 

Pieniądze zostaną przeznaczone na organizację wycieczek, zlotów, konkursów i konferencji oraz innych imprez związanych z turystyką. Wnioskodawcy przeznaczą je również na wydanie przewodników, map i innych publikacji o walorach krajoznawczych województwa, a także na stworzenie stron internetowych, promujących atrakcje regionu oraz ścieżki i trasy turystyczne.

- Środki przeznaczone na rozwój turystyki w znacznym stopniu wspomogą działalność licznych organizacji i stowarzyszeń turystycznych, działających w naszym województwie. Przyczynią się również do promocji regionu w kraju i na świecie oraz sprawią, że odwiedzać nas będzie więcej turystów – mówi wicemarszałek Maciej Eckardt.  


 Wykaz przedsięwzięć wybranych do dofinansowania tutaj

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

fot. Andrzej Goiński

Na zdjęciu: Turniej rycerski w Golubiu - Dobrzyniu


14 marca 2008 r.