Otwarty konkurs ofert nr 15/2008
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
ogłasza otwarty konkurs ofert nr 15/2008


na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie sportu w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność  pożytku  publicznego pod nazwą:

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu


Rodzaje zadań objętych konkursem:

1. Organizacja na terenie Województwa przez Kluby i Stowarzyszenia kultury fizycznej następujących imprez sportowych w 2008 roku:
  • 1) Mistrzostw Świata Juniorów w lekkiej atletyce.
  • 2) VIII Europejskiego Festiwalu Lekkoatletycznego
  • 3) VIII Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego - "Jabłonowo Pomorskie - Pekin 2008".
  • 4) VIII Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Konrada Kamińskiego.
2.  Organizacja finałów XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich „Kujawsko – Pomorskie 2008”.

Ostateczny termin składania ofert wyznacza się na dzień 9 maja 2008 r.

Informacji udziela:
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki – tel. 056 62 18 522, 056 62 18 509.
Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi –   tel.056 62 18 371

 
Do pobrania