Wyniki otwartego konkursu ofert nr 4/2008 w zakresie turystyki