Porozumienie w sprawie realizacji Regionalnego Programu Profilaktyki Chorób Płuc w roku 2008
W dniu 21 marca 2008 r. o godz. 1200  w Sali Kominkowej w  Urzędzie Marszałkowskim zostanie podpisana umowa porozumienie w sprawie realizacji w roku 2008 Regionalnego Programu Profilaktyki Chorób Płuc.
 
Wolę realizacji programu w roku 2008 wyraziły 23 samorządy ( powiaty bydgoski, świecki, żniński, gminy: Białe Błota, Brodnica, Chełmża, Dąbrowa, Drzycim, Golub – Dobrzyń, Gniewkowo, Gruta, Inowrocław, Nowa Wieś Wielka, Obrowo, Osiek, Osielsko, Solec Kujawski, Unisław, Wąbrzeźno, Zbójno, Zławieś Wielka, Złotniki Kujawskie, Żnin .
Partnerem w realizacji programu jest Kujawsko- Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
    Koordynatorem  programu jest  dr Małgorzata Czajkowska – Malinowska – ordynator oddziału chorób płuc i niewydolności oddychania – Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy . Realizatorem - Kujawsko – Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Zgony z powodu chorób układu oddechowego stanowią piątą z kolei przyczynę (5,1%) ogólnej liczby zgonów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W grupie tej występują dwie istotne przyczyny zgonów: zapalenie płuc i grypa – 48,7% zgonów z powodu chorób układu oddechowego oraz przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych – 44,0% zgonów z powodu chorób układu oddechowego. Do najczęstszych przyczyn zgonów z powodu nowotworów należą nowotwory złośliwe płuc i oskrzeli. Wykrywalność nowotworów płuc jest zbyt niska i tylko niewiele ponad 17% chorych może być skutecznie wyleczonych. Program skierowany jest do mieszkańców regionu, szczególnie do osób palących papierosy po 40 roku życia oraz do lekarzy i pielęgniarek z regionu.
Celem programu jest  zwiększenie  wykrywania wczesnych postaci raka płuc, zwiększenie  wiedzy lekarzy i  pielęgniarek w zakresie zwalczania chorób układu oddechowego z uwzględnieniem nowoczesnych metod profilaktyki i leczenia, szczególnie poprawnego wykonywania i interpretowania badania spirometrycznego oraz stosowania minimalnej interwencji antynikotynowej oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców  na temat chorób układu oddechowego i ich powikłań a także czynników ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem palenia tytoniu,  stworzenie regionalnej bazy danych z możliwością konsultacji specjalistycznej  z wykorzystaniem telespirometrii i teleradiologii..
W 2007 roku w  ramach realizacji programu  przeprowadzono 12 szkoleń dla  lekarzy i pielęgniarek z całego regionu. W programie udział wzięło 244 uczestników . Kwota dofinansowania z budżetu województwa w 2008 r.  wynosi 91.700 zł