Porozumienie w sprawie realizacji Regionalnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów w roku 2008
W dniu 21 marca 2008 r. o godz. 1100  w Sali Kominkowej w  Urzędzie Marszałkowskim zostanie podpisana umowa porozumienie w sprawie realizacji w roku 2008 Regionalnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów.

Wolę realizacji programu w roku 2008 wyraziło 13 samorządów ( powiat nakielski, gminy: Aleksandrów Kujawski, Dąbrowa, Grudziądz, Kcynia, Kijewo Królewskie, Lisewo, Mrocza, Szubin, Tłuchowo, Unisław, Włocławek, Żnin.
 Koordynatorem programu jest dr Gabriel Chęsy - Katedra i Zakład Fizjologii Collegium Medium im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. Realizatorem  jest  Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska w Bydgoszczy.
 Dane Światowej Organizacji Zdrowia  wskazują, że w większości krajów miedzy 60% a 85% dorosłej populacji nie jest wystarczająco aktywna fizycznie aby utrzymać właściwy poziom zdrowia. Badania przeprowadzone na populacji osób w wieku powyżej 50 roku życia w województwie kujawsko- pomorskim potwierdzają obserwacje WHO i wskazują również na brak podstawowej wiedzy dotyczącej znaczenia i rodzajów zachowań prozdrowotnych w populacji mieszkańców regionu. Brak aktywności fizycznej jest przyczyną chorób, kalectwa a nawet przedwczesnej śmierci. Program skierowany jest do  mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego powyżej 50 roku życia .Celem programu jest  poprawa sprawności fizycznej oraz wykształcenie nawyków systematycznych ćwiczeń fizycznych wśród uczestników programu, zwiększenie wiedzy uczestników programu dotyczącej wpływu aktywności fizycznej na zdrowie, przygotowanie trenerów do pracy z ludźmi po 50 r.ż., dzięki ćwiczeniom ruchowym uczestnicy programu będą mogli zachować sprawność fizyczną i samowystarczalność do późnej starości.
 W ramach programu organizowane są szkolenia dla trenerów,  zajęcia ruchowe oraz szkolenia dla osób powyżej 50 roku życia w zakresie nowoczesnych zasad treningu dla poprawy sprawności krążeniowo - oddechowej i wytrzymałości mięśniowej, uczestnicy kwalifikowani są do programu przez zespół specjalistów z Wojewódzkiej Przychodni Sportowo – Lekarskiej w Bydgoszczy .
W 2008 roku w  programie udział wzięło 231 uczestników. Kwota dofinansowania z budżetu województwa w roku 2008 wynosi 141.815 zł.