X Edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku"
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom ogłasza X Edycję Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat Organizacyjny nad X Edycją Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

W polskim społeczeństwie dostrzega się znaczny wzrost zainteresowania zagadnieniami ekologicznymi. Pojawiają się nowe, ambitne projekty inspirowane zarówno przez rząd, parlament, organy władzy jak też przez organizacje pozarządowe, ośrodki edukacyjne, media i zwykłych obywateli zmierzające do poprawy stanu naszego środowiska, do popularyzacji tego tematu wśród społeczeństwa. Idea Konkursu opiera się na założeniu, że promowanie obywatelskich postaw proekologicznych ma również fundamentalne znaczenie jak wdrażanie przyjaznych środowisku technologii, toteż w Konkursie oceniane są zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej, co z roku na rok przyciąga coraz większa rzeszę samorządowców, przedsiębiorców, placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych.
Podstawowym celem Konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ponadto Konkurs ma za zadanie wyróżnić podmioty zaangażowane w edukacje ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.
Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku” jest organizowany w cyklach rocznych zwanych edycjami. O miano Laureata można się ubiegać w jednej z czterech Kategorii: „Samorząd Przyjazny Środowisku”, „Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku”, „Promotor Ekologii” i „Polska wolna od azbestu”. Ponadto Jury za wybitne osiągnięciana rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego nadaje tytuł honorowy – „Mecenas Polskiej Ekologii”.
Szczegółowe informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.przyjazni-srodowisku.pl