Fundusz Wsparcia
 
Fundusz Wsparcia w latach  2011 - 2013.

Założenia  i zasady Funduszu Wsparcia  w latach 2011 – 2013:


Rankingu gmin kwalifikujących się  do objęcia pomocą  w ramach FW w latach 2011 – 2013:


Komisja   Oceny  założeń  z  do przygotowania Lokalnego Programu Rozwoju w ramach FW na lata 20121-2013  i  Regulamin jej pracy:


Zasady opracowania założeń  do przygotowania Lokalnego Programu Rozwoju w ramach FW na lata 20121-2013 i kryteria:

 
 
 
Fundusz Wsparcia 2010
Zarząd województwa przyjął  tegoroczne zasady funkcjonowania  Funduszu Wsparcia. Trzy podjęte w tej sprawie uchwały dotyczą regulaminu funduszu, wykazu gmin, które mogą się ubiegać o dofinansowanie, oraz  powołania Zespołu Oceny Projektów. Między najsłabsze ekonomicznie gminy w Kujawsko-Pomorskiem podzielimy w tym roku 10 milionów złotych. 
 
 
 • Uchwała w sprawie przyjęcia wykazu gmin mogących ubiegać się o skorzystanie z Funduszu Wsparcia w 2010 roku tutaj .
 • Lista rankingowa Funduszu Wsparcia na 2010r. tutaj .
 • Uchwała w sprawie  przyjęcia   Regulaminu  Funduszu Wsparcia w roku  2010  tutaj .
 • Regulamin Funduszu Wsparcia  z budżetu Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  w roku 2010 r. tutaj .
 • Uchwała w sprawie  powołania Zespołu  Oceny  Projektów do wyboru zadań  gmin  finansowanych z Funduszu Wsparcia w 2010 roku tutaj .

Do pobrania także wzory:
 
 • Wymagania związane z promocją źródła dofinansowania projektu ( - plik pdf)
 • Projekt tablicy ( - plik pdf)
 


Lata poprzednie
 
Fundusz Wsparcia 2009 
Zarząd województwa przyjął  tegoroczne zasady funkcjonowania  Funduszu Wsparcia. Trzy podjęte w tej sprawie uchwały dotyczą regulaminu funduszu, wykazu gmin, które mogą się ubiegać o dofinansowanie, oraz  powołania Zespołu Oceny Projektów. Między najsłabsze ekonomicznie gminy w Kujawsko-Pomorskiem podzielimy w tym roku 10 milionów złotych. 
 
 
 • Uchwała w sprawie  przyjęcia   wykazu    gmin   mogących  ubiegać  się o skorzystanie z Funduszu Wsparcia w 2009 roku tutaj .
 • Lista rankingowa Funduszu Wsparcia na 2009r. tutaj .
 • Uchwała w sprawie  przyjęcia   Regulaminu  Funduszu Wsparcia w roku  2009  tutaj .
 • Regulamin Funduszu Wsparcia  z budżetu Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  w roku 2009 r. tutaj .
 • Uchwała w sprawie  powołania Zespołu  Oceny  Projektów do wyboru zadań  gmin  finansowanych z Funduszu Wsparcia w 2009 roku tutaj .
 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie  powołania Zespołu  Oceny  Projektów do wyboru zadań  gmin  finansowanych z Funduszu Wsparcia w 2009 roku tutaj

Do pobrania także wzory:
 
 • Wymagania związane z promocją źródła dofinansowania projektu ( - plik pdf)
 • Projekt tablicy (plik jpg )
 
 
 • Informacja  dotycząca współfinansowania zadań własnych gmin w Województwie przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego - lata 2007-2009 ( - plik pdf)
 
 
 
Działający od 2007 r. FW, w ramach którego samorząd województwa wspiera prorozwojowe inwestycje w najbiedniejszych gminach regionu, to jedyna taka instytucja w kraju. Na tegorocznej liście podstawowej FW znalazło się 25 samorządów gminnych i to ich wnioski będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. Jeśli po tym etapie w puli pozostaną jeszcze jakieś środki, szansę na dofinansowanie będą miały gminy z listy rezerwowej (jest ich 54).

  Lista podstawowa FW tutaj .  
  Lista rezerwowa FW tutaj .
  Uchwała w sprawie przyjęcia wykazu tutaj .
  Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu FW tutaj .
  Regulamin FW tutaj .
  Uchwała w sprawie powołania Zespołu Oceny Projektów tutaj .
  Informacja na temat przyjętych przez sejmik województwa założeń FW na lata 2008-2010 tutaj .
  Do pobrania także wzory: karty projektu , wniosku o dofinansowanie i sprawozdania z realizacji .


 • Wymagania związane z promocją źródła dofinansowania projektu ( - plik pdf)
 • Projekt tablicy (plik jpg )
 
 
 • Informacja dotycząca realizacji w 2010 roku inwestycyjnych zadań w gminach z udziałem Funduszu Wsparcia ( - plik pdf)
 • Informacja z realizacji zadań dotowanych z Funduszu Wsparcia w 2010 roku ( - plik pdf)