Spotkanie
W dniu 22 lutego 2008 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się spotkanie Pana Adama Frykowskiego, dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Pana Wiesława Dziergawki, dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z dyrektorami toruńskich szpitali oraz dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu.

Podczas spotkania poruszone zostały problemy transportu sanitarnego na terenie Torunia. Uczestnicy spotkania wskazali na trudności formalne i finansowe w zakresie udzielania świadczeń ratujących życie związane z istnieniem nieścisłych przepisów ustaw, odpowiedzialności zakładów opieki zdrowotnej za zapewnienie właściwych warunków transportu medycznego pacjentom oraz warunków finansowania usług transportowych.
    Zebrani podkreślili konieczność zapewnienia właściwej współpracy pomiędzy zakładami opieki zdrowotnej a zespołami ratownictwa medycznego. Zaznaczyli również, że w celu ograniczenia kosztów lecznictwa szpitalnego powinien istnieć sprawny i szybki system diagnozowania pacjentów przez wykwalifikowany personel ratowniczy przy współpracy z lekarzem koordynatorem pełniącym dyżur w dyspozytorni.
    Uczestnicy spotkania ustalili, że prowadzone będą w najbliższym miesiącach dalsze konsultacje w celu rozwiązania istniejących problemów.
 
1. 2.