Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Mondi Packaging Paper Świecie S.A. ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie w sprawie zmiany zapisu pozwolenia zintegrowanego w zakresie dotyczącym emisji hałasu.