Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu ul. Grudziądzka 159 w sprawie zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego z dnia 30 października 2007 r. znak WSRiRW.III.AD/6618-8/07, udzielonego dla Miejskiego Składowiska Odpadów w Toruniu przy ulicy Kociewskiej 43. Wnioskowane zmiany dotyczą gospodarki odpadami o kodzie 02 03 05 tj. osadów z zakładowych oczyszczalni ścieków w ilości 1200 Mg/rok.