Zaproszenie
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
W TORUNIU
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA I GEOLOGII

ZAPRASZA PRZEDSIĘBIORCÓW

NA WARSZTATY SZKOLENIOWE PT.

„OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI
I OPAKOWANIAMI”

które odbędą się w dniu 25 lutego 2008r.
w Hotelu „Filmar”, ul. Grudziądzka 45, Toruń, sala „Kujawska”,
w godzinach 10.00-14.00

rejestracja uczestników od godziny 9.30

Program warsztatów, prowadzonych przez pracowników Departamentu Środowiska i Geologii
tut. urzędu, obejmował będzie:
  • omówienie sposobu sporządzania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
  • omówienie sposobu sporządzania sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej (OŚ-OP1);
  • omówienie sposobu sporządzania sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (OPAK 1, OPAK 2, OPAK 3).

Udział w warsztatach jest bezpłatny

Potwierdzenia uczestnictwa w warsztatach należy dokonać do dnia  21 lutego 2008r. w Departamencie Środowiska i Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.
tel. (56) 62-18-555, fax. (56) 62-18-404, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie musi zawierać:
  • nazwę przedsiębiorcy wraz z adresem;
  • numer telefonu przedsiębiorcy i e-mail (jeżeli taki posiada);
  • numer REGON przedsiębiorcy;
  • imię i nazwisko uczestnika szkolenia.