Polskie akty prawne


  • Dz.U.03.7.79 USTAWA z dnia 20 grudnia 2002 r.
    o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
    (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2003 r. z późn. zm.)