Otwarty konkurs ofert nr 10/2008
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
ogłasza otwarty konkurs ofert nr 10/2008

na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie sportu w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność  pożytku  publicznego pod nazwą:

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu
 Rodzaje zadań objętych konkursem:

1. Organizacja na terenie Województwa przez Kluby i Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej znaczących imprez sportowych:
  • A. o zasięgu międzynarodowym z udziałem minimum 3 reprezentacji zagranicznych, których budżet wynosi co najmniej 30 000,00 zł,
  • B. o zasięgu ogólnopolskim, których budżet wynosi co najmniej  25 000,00 zł,
  • C. o zasięgu wojewódzkim mających istotne znaczenie dla rozwoju sportu i  kultury fizycznej regionu  oraz jego promocji,
  • D. o zasięgu wojewódzkim dla młodzieży szkolnej – szkoły podstawowe,  Gimnazjada i Licealiada.
  • E. o zasięgu lokalnym dla mieszkańców regionu, popularyzujących rozwój masowej kultury fizycznej.

2. Organizacja Mistrzostw Województwa w różnych dyscyplinach sportowych i kategoriach wiekowych.

3. Udział reprezentacji Województwa w finałach XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych, letnich i biegach przełajowych.

Ostateczny termin składania ofert wyznacza się na dzień 25 lutego 2008 r.


Informacji udziela:
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki – tel. 056 62 18 522, 056 62 18 509.
Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi –   tel.056 62 18 371 
 
Do pobrania