Nasze zadania

Do naszych zadań należy:
  • gromadzenie i opracowywanie informacji prasowych dotyczących pracy zarządu województwa, sejmiku województwa i Urzędu Marszałkowskiego;

  • opracowywanie i przygotowywanie serwisu informacyjnego dla mediów, radnych wojewódzkich, jednostek samorządu terytorialnego oraz posłów i senatorów;

  • przygotowywanie serwisu prasowego dla zarządu województwa, dyrektorów departamentów, przewodniczącego sejmiku;

  • monitorowanie informacji prasowych dotyczących pracy zarządu województwa, sejmiku województwa, Urzędu Marszałkowskiego, a także działań rządu, Sejmu i Senatu i funkcjonowania Unii Europejskiej;

  • przygotowywanie konferencji prasowych, komunikatów, oświadczeń, wywiadów prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych;


  • koordynowanie przepływu informacji wewnątrz Urzędu Marszałkowskiego, a także pomiędzy urzędem a: jednostkami samorządu terytorialnego, mediami, radnymi województwa, parlamentarzystami oraz organizacjami społeczno-gospodarczymi;

  • obsługa informacyjna i fotograficzna uroczystości i imprez organizowanych przez samorząd województwa;

  • prowadzenie archiwum fotograficznego, archiwizacja dokumentacji prasowej i audiowizualnej;