Plan pracy Departamentu Polityki Zdrowotnej na rok 2008 w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia