Uroczyste spotkanie
Uroczyste spotkanie podsumowujące realizację zadań z zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2007
Toruń 17.12.2007

W dniu 17 grudnia 2007 roku w Hotelu Filmar w Toruniu odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące realizację zadań na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców województwa w 2007 r.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych, zakładów opieki zdrowotnej oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie ochrony zdrowia. Podczas spotkania koordynatorzy regionalnych programów zdrowotnych zaprezentowali efekty dotychczasowej realizacji:
  • Regionalnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów;
  • Regionalnego Programu Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży;
  • Regionalnego Programu Przeciwnowotworowej Edukacji Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych;
  • Regionalnego Programu Edukacyjnego w Zakresie Profilaktyki Raka Jelita Grubego i Prostaty;
  • Regionalnego Programu Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry;
  • Regionalnego Programu Profilaktyki Chorób Płuc;
  • Regionalnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej dla Społeczności Romskiej.
Podczas spotkania Koordynator Regionalnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów, dr Gabriel Chęsy, wręczył trenerom grup ćwiczeniowych certyfikaty ukończenia kursu zorganizowanego w ramach w/w projektu. Z kolei osobom najbardziej zaangażowanym w działania prowadzone w zakresie poszczególnych programów regionalnych w imieniu wicemarszałka województwa Edwarda Hartwicha zostały wręczone podziękowania.
 W części artystycznej spotkania wystąpiły zespół „Roma” oraz dziecięca grupa taneczna „Picolo Roma” z Włocławka. Zaproszonym gościom zaprezentowane zostały również jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmży.
 
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.