"Regionalny program profilaktyki zdrowotnej dla społeczności Romskiej" - Świecie 12.12.2007r.
 W dniu 12 grudnia br. w Szkole Podstawowej nr 7 w Świeciu, zorganizowane zostały w ramach Regionalnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej dla Społeczności Romskiej, badania przesiewowe dla Romów zamieszkałych na terenie Świecia i okolic. 

W badaniach wzięło udział dwadzieścia osób, w tym czworo dzieci. Osoby dorosłe miały możliwość wykonania spirometrii, badania EKG, określenia poziomu cholesterolu i cukru we krwi oraz wykonania zdjęć rtg płuc. Dzieci zostały z kolei objęte badaniami pediatrycznymi w ramach których przeprowadzono m.in. pomiar masy ciała, czynności pielęgniarskie, morfologię, badanie moczu, badanie EKG.
 
1.  2.  3.