"Regionalny program profilaktyki zdrowotnej dla społeczności Romskiej" - Świecie 12.12.2007r.
W dniu 12 grudnia br. w Świeciu zorganizowane zostaną w ramach Regionalnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej dla Społeczności Romskiej, badania przesiewowe dla Romów zamieszkałych na terenie Świecia i okolic. 

Osoby dorosłe, które wezmą udział w badaniach miały możliwość wykonania spirometrii, badania EKG, określenia poziomu cholesterolu i cukru we krwi oraz wykonania zdjęć rtg płuc. Dzieci zostaną z kolei objęte badaniami pediatrycznymi w ramach których przeprowadzone zostaną m.in. pomiar masy ciała, czynności pielęgniarskie, morfologia, badanie moczu, badanie EKG.