Mienie Województwa
Informacja o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego - stan na 30 września 2007 roku
 
 
  • Rozdysponowanie zasobu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w podziale na grupy klasyfikacji rodzajowej


  • Rozdysponowanie użytkowania wieczystego w podziale na grupy klasyfikacji rodzajowej