Uchwała w sprawie przyznania stypendiów dla studentów w semestrze zimowym