SPOTKANIE SZKOLENIOWE DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA Z TERENU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSK. W TUCHOLI
W dniu 25 października 2007 roku w Tucholi w „Zajeździe pod Jeleniem”  odbyło się spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem szkolenia organizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz Lokalną Grupę Działania „Bory Tucholskie” było przedstawienie możliwości aplikowania o dofinansowanie projektów przez Lokalne Grupy Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Zagadnienia omawiane na spotkaniu dotyczyły w szczególności działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 jak również  możliwości aplikowania o dofinansowanie projektów dla LGD w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wykład na wyżej wymienione tematy poprowadziła p.o. Naczelnika Wydziału Zarządzania EFRR  - Pani  Monika Walecka-Gołasz.
Natomiast założenia PO Kapitał Ludzki oraz możliwości aplikowania o dofinansowanie projektów dla LGD a także  plany realizacji działań PO Kapitał Ludzki ze szczególnym uwzględnieniem działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich zaprezentował Pan  Michał Organiściak – Naczelnik Wydziału Zarządzania EFS.
 
1. 2.
3. 4.
Foto: LGD Bory Tucholskie