Posiedzenia Rady Programowej Zielone Płuca Polski
Zielone Płuca Polski to porozumienie w sprawie współdziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz promocji obszaru Zielone Płuca Polski z zachowaniem jego różnorodności biologicznej i tożsamości  kulturowej.
W roku bieżącym przewodniczącym Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski jest Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Dnia 11 października 2007 roku w Ratuszu Staromiejskim o godzinie 900 odbędzie się sesja  plenarna Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski, w ramach której jako główny punkt będzie  wypracowanie zadań, które  należałoby wdrożyć do realizacji przez sygnatariuszy i beneficjentów ZPP jako  ,,Zadania Porozumienia ZPP na rzecz ochrony tożsamości kulturowej”.
W trakcie posiedzenia zostanie również omówione stanowisko Rady Programowej dotyczące udziału GMO na obszarach Zielonych Płuc Polski oraz informacja dotycząca funkcjonowania Znaku Promocyjnego Zielone Płuca Polski.
    Przygotowany zostanie również program obchodów 25–lecia idei Zielone Płuca Polski oraz 20-lecia Porozumienia Zielone Płuca Polski.