Powołanie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
W dniu 24 września 2007 r. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki decyzją nr 144/2007 powołał Wojewódzką Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Tradycją jest, ze w członkami Rady są przedstawiciele różnych środowisk osób niepełnosprawnych, którzy cechują się wyjątkowym zaangażowaniem w sprawy osób niepełnosprawnych oraz poprawę warunków ich funkcjonowania w społeczeństwie. W oparciu o powyższe kryterium jak i dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie spraw osób niepełnosprawnych Marszalek powołał następujące osoby w skład Rady:

  1. Panią Aleksandrę Poeplau – Pełnomocnika Wojewody do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Rodziny – przedstawiciela Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
  2. Panią Annę Mazurkiewicz – Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej „Radosne Serca” w Bielicach – przedstawiciela Starosty Powiatu Mogileńskiego
  3. Panią Aleksandrę Kotewicz – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Grudziądzu – Przedstawiciela Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menedżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Region Kujawsko-Pomorski
  4. Panią Bożenę Borowską – Kierownika Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Osób Niesłyszących – przedstawiciela Polskiego Związku Głuchych Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego
  5. Pana Jerzego Deja – Dyrektora Okręgu Kujawsko-Pomorskiego PZN – przedstawiciela Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Kujawsko-Pomorskiego
  6. Panią Martę Kowaliszyn – Przewodniczącą Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – przedstawiciela Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
  7. Panią Sylwię Drozdowska – Działaczkę Stowarzyszenia Inicjatywa Niemożliwych „Motyka” – przedstawiciela Stowarzyszenia Inicjatyw Niemożliwych „Motyka”

Wszystkim nowo powołanym członkom Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych życzymy owocnej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych naszego regionu.