Wygraliśmy z PKP PR
Samorząd województwa wygrał wytoczoną przez PKP Przewozy Regionalne sprawę  arbitrażową przed Urzędem Zamówień Publicznych. Oznacza to, że od podpisania umowy z polsko-brytyjskim konsorcjum PCC Rail/Jaworzno Arriva Polska dzielą nas już tylko formalności – kontrola UZP. Kujawsko-Pomorskie będzie pierwszym regionem w kraju, w którym skutecznie przełamano kolejowy monopol PKP.

Rozprawa w UZP dotyczyła przetargu na świadczenie pasażerskich przewozów regionalnych. Spółka PKP Przewozy Regionalne zaskarżyła sposób opisania w specyfikacji przetargowej warunków, na jakich usługi te mają być wykonywane. Konsorcjum PCC Rail/Jaworzono Arriva Polska, wybrane przez zarząd województwa jako przewoźnik na niezelektryfikowanych trasach obsługiwanych przez szynobusy, zostało jedynym zwycięzcą tego przetargu. Spółka PKP PR, która także w tym przetargu stawała, ma jeszcze szansę zostać przewoźnikiem na trasach obsługiwanych przez składy elektryczne (chodzi o usługi opisane w dokumentach przetargu jako pakiety B i C). Władze województwa zamierzają bowiem rozpocząć z nią negocjacje, a osiągnąwszy konsensus, podpisać umowę z tzw. wolnej ręki.      
  Procedura zatwierdzania przetargu będzie teraz biegła dalej. W najbliższym czasie w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu pojawią się przedstawiciele UZP, którzy sprawdzą całość dokumentacji w tej sprawie. Po wygranej dziś rozprawie arbitrażowej wydaje się to jednak czystą formalnością. Zakończenie kontroli powinno nastąpić w sierpniu.
  Wybór PCC Rail/Jaworzno Arriva Polska oraz przygotowana przez Wydział Transportu Urzędu Marszałkowskiego nowa strategia finansowania regionalnych połączeń kolejowych oznaczają  zupełnie nową jakość w przewozach pasażerskich. Rozkład jazdy pociągów będzie teraz bowiem ustalany zgodnie z sugestiami lokalnych samorządów – tak, by spełniał rzeczywiste potrzeby pasażerów oraz, zgodnie z europejskimi standardami, wpisywał się w kreowanie lokalnych polityk społecznych. Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego w konsultacjach na ten temat wzięły udział wszystkie starostwa powiatowe w województwie. Za kilka dni urzędnicy marszałkowskiego Departamentu Infrastruktury ruszą w teren, by te konsultacje dokończyć.

  Beata Krzemińska
  rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

1.
Fotografia pod tekstem:
takie pociągi zakupi konsorcjum PCC Rail/Jaworzno Arriva Polska do przewozu pasażerów w Kujawsko-Pomorskiem.
Fotografia powyżej:
także takie pojazdy będą kursować na trasach obsługiwanych przez konsorcjum – samorząd województwa przekaże przewoźnikowi stanowiące jego własność szynobusy.
26 czerwca 2007 r.