Zarząd województwa wybrał operatora przewozów regionalnych
Zarząd województwa jednogłośnie zdecydował, że przewozy pasażerskie na regionalnych liniach niezelektryfikowanych od grudnia 2007 świadczyć będzie polsko-brytyjskie konsorcjum PCC Rail/Jaworzno Arriva Polska.  

  W ten sposób został rozstrzygnięty pierwszy w historii naszego województwa przetarg dotyczący pasażerskich przewozów regionalnych. Od wielu lat usługi przewozowe tego typu świadczy w Kujawsko-Pomorskiem publiczna spółka PKP Przewozy Regionalne. Ich cena była dotąd dyktowana przez PKP PR.
  Zakończona właśnie procedura przetargowa miała wyłonić przewoźnika – lub przewoźników – z którymi samorząd województwa zamierza zawrzeć trzyletnią umowę (chodzi o okres od 9 grudnia 2007 do 11 grudnia 2010) i zapłacić za jej wykonanie łącznie 120,900 milionów złotych. Zadanie będące przedmiotem przetargu podzielono na trzy części – przewozy na trasach niezelektryfikowanych (opisane w warunkach przetargu jako pakiet A), przewozy zelektryfikowaną trasą Bydgoszcz-Toruń przez Solec Kujawski (pakiet B) i przewozy na pozostałych trakcjach zelektryfikowanych (pakiet C). Można było złożyć ofertę na każdy z pakietów osobno lub na wszystkie razem.
  Koperty z ofertami otwarto 14 czerwca. Na przewozy na trasach obsługiwanych przez składy spalinowe (pakiet A) oferty złożyło dwóch przewoźników – PKP PR sp. z o. o. oraz konsorcjum złożone z PCC Rail SA i Jaworzno Arriva Polska sp. z o. o.
Cena zaproponowana przez konsorcjum to blisko 13 zł dopłaty do każdego przejechanego przez pociągi kilometra(pociągokilometra), a cena konkurenta PKP PR to ponad 18 zł dopłaty.
  Na wykonywanie pozostałych przewozów złożono tylko po jednej ofercie – autorem obu była spółka PKP PR.
  19 czerwca zarząd województwa zdecydował, że rozstrzygnie pierwszą część przetargu (tę opisaną w pakiecie A), wybierając na regionalnego operatora kolejowego na trasach niezelektryfikowanych konsorcjum PCC Rail/Jaworzno Arriva Polska.
  Postanowił też unieważnić pozostałą część przetargu. Warunki, na jakich będą jeździć pociągi po pozostałych trasach województwa, określone zostaną prawdopodobnie w wyniku negocjacji.
  Oferenci mają 7 dni na złożenie ewentualnych protestów dotyczących postępowania przetargowego. Procedura zostanie też skontrolowana przez Urząd Zamówień Publicznych. To standard przy przetargach dotyczących tak wielkich sum.
  Wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia pierwszej części przetargu operator ma zapewnić  komfort przejazdów i punktualność pociągów. W związku w wyborem taniej oferty uda się prawdopodobnie przywrócić część połączeń kolejowych na zlikwidowanych kilka lat temu liniach.  

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


19 czerwca 2007