Przetarg na przewozy regionalne
Samorząd województwa ogłosił przetarg dla firm gotowych świadczyć w naszym regionie kolejowe przewozy pasażerskie. To pierwszy taki przetarg w historii Kujawsko-Pomorskiego. Od kilku lat pasażerów wozi u nas publiczna spółka PKP Przewozy Regionalne.     

  Z wyłonionym w wyniku przetargu przewoźnikiem – lub przewoźnikami – władze województwa chcą zawrzeć trzyletnią umowę (chodzi o okres od 9 grudnia 2007 do 11 grudnia 2010) i zapłacić za jej wykonanie łącznie 120,900 milionów złotych. Zadanie podzielono na trzy części – przewozy na trasach niezelektryfikowanych, przewozy na trasach elektrycznych i przewozy w ramach przyszłej kolei metropolitalnej BiT City. Można złożyć ofertę na każdą z nich, albo na wszystkie razem.
  Oficjalne ogłoszenie wisi już na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego (w zakładce „zamówienia publiczne”), w ciągu kilku dni ukaże się też w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w jednej z ogólnopolskich gazet.  
  Władze województwa zakładają, że przetarg pozwoli wyłonić rzeczywiście najlepszego partnera kolejowego – nie windującego ceny za swe usługi zbyt wysoko, a jednocześnie świadczącego przewozy na przyzwoitym poziomie, punktualnie i w czystych wagonach.
  Wiadomo, że udziałem w przetargu zainteresowane były cztery podmioty – PKP PR; brytyjskie konsorcjum firm PCC Rail i Arriva; francuska Veolia, która wykupiła już w Polsce sieć pekaesów; działająca w kilku krajach europejskich firma CTL Logistic. Wszystkie wcześniej interesowały się warunkami, jakie musi spełnić nasz nowy przewoźnik.
  Oferty można składać do 6 czerwca do godz. 9.00, tego samego dnia o 9.30 nastąpi otwarcie kopert.
  Szczegółowe warunki przetargu tutaj.

Beata Krzemińska
p. o. dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego