Bliżej do BiT City
Powstało studium wykonalności przebiegu bydgosko-toruńskiej kolei metropolitalnej BiT City. To podstawa do aplikowania o europejskie pieniądze na ten ważny dla regionu projekt.
Studium przygotowała wyłoniona w trybie przetargu firma Biuro Inżynierii Transportu Pracownia Projektowa Cejrowski&Krych. Dokument zawiera pięć podstawowych rozwiązań połączenia kolejowego Bydgoszczy z Toruniem.

Cztery z nich łączą stolice województwa przez Solec, w znacznej części po istniejących torach, jeden zakłada ułożenie torów na prawym brzegu Wisły, przez Przysiek i Fordon. Wariant określany przez pracownię jako podstawowy to wykorzystanie istniejącej trasy Bydgoszcz Główna – Solec – Toruń Wschodni, po uprzednim jej zmodernizowaniu do standardu umożliwiającego rozwijanie prędkości do 160 kilometrów na godzinę. Integralną częścią tak zaprojektowanego połączenia byłby tramwaj dowożący pasażerów do Fordonu. Jedną z wariacji tego rozwiązania jest przedłużenie linii do stacji Bydgoszcz Lotnisko z jednej oraz Toruń Północ z drugiej strony.
  Studium wykonalności zamówiły i partycypują w nim wspólnie samorząd województwa, samorządy Bydgoszczy i Torunia oraz publiczne Polskie Linie Kolejowe. Dokumentację otrzymali już prezydenci obu miast.
  Studium to pierwszy krok do stworzenia BiT City. Kolejnym będzie aplikacja o unijne wsparcie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-13. Mamy szansę na te pieniądze, bo program zakłada m. in. dofinansowanie przyjaznego środowisku transportu publicznego w obszarach metropolitalnych.
 
  Beata Krzemińska
  p. o. dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji
  rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego