Komisja Europejska opublikowała czwarty raport na temat spójności ekonomicznej i społecznej
Poniżej prezentujemy informacje komisarz Danuty Hübner w sprawie 4-go Raportu na temat spójności ekonomicznej i społecznej, wraz z linkami do pobrania dokumentu

Szanowni Państwo,
Mam przyjemność poinformować Państwa, że Komisja Europejska przyjęła dzisiaj Czwarty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej. Dokument ten prezentuje stan postępu w kierunku osiągnięcia spójności gospodarczej i społecznej oraz sposób, w jaki polityki Państw Członkowskich oraz Wspólnotowe przyczyniły się do tego. Przedstawia on również pierwszą ocenę przygotowań na okres 2007-2013, opartą na dokumentach programowych przesłanych do Komisji przez Państwa Członkowskie do końca kwietnia 2007 r. Wreszcie, raport przygląda się nowym wyzwaniom, które będą tworzyć kontekst dla rozwoju regionalnego w ciągu następnych 20-30 lat – takie jak czynniki demograficzne, zmiany klimatyczne, wykluczenie społeczne i energia – oraz poddaje pod dyskusję serię pytań na temat ich łącznego wpływu na politykę spójności
Link do raportu (wersja tymczasowa) - raport
Długoterminowym celem tego raportu jest przedstawienie wizji Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości europejskiej polityki zmierzającej do redukcji różnic w UE oraz promocja większej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Przy okazji 4-tego Forum Spójności, które odbędzie się w dniach 27-28 września 2007 r. w Brukseli, mam nadzieję na podzielenie się tą wizją z Państwem.
Pragnę życzyć Państwu wnikliwej lektury oraz oczekuję na interesujące i owocne dyskusje.
Danuta Hübner
Komisarz ds. Polityki Regionalnej