Infrastruktura i Środowisko - oś V - informacje dla potencjalnych beneficjentów
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych pełnić będzie rolę Instytucji Wdrażającej dla Osi Priorytetowej V „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na lata 2007-2013. W ramach przygotowywania się do obsługi programu Centrum przygotowało ankietę skierowaną do potencjalnych beneficjentów, a dotyczącą projektów planowanych do realizacji.

Wypełnienie ankiety nie jest formą prekwalifikacji projektów, jednak zebrane tą drogą informacje sprawią, iż Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych będzie mogło lepiej dostosować kierunki finansowania do rzeczywistych problemów i potrzeb występujących w sektorze ochrony przyrody. Pozwoli to również na optymalnie zaplanowanie procesu naboru wniosków oraz odpowiednie zaprogramowanie środków finansowych tak, aby odpowiadały one rzeczywistym oczekiwaniom potencjalnych beneficjentów.

Pierwszy nabór wniosków ruszy najwcześniej jesienią 2007 roku. Szczegółowe informacje oraz ankieta do pobrania znajdują się na stronie www.ckps.pl.
Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego
18 czerwca 2007