Gościliśmy Lokalne Grupy Działania z Dolnośląskiego
W dniach 14-15 czerwca 2007 roku w naszym województwie gościły Lokalne Grupy Działania, przedstawiciele organizacji wiejskich, urzędów gmin oraz Urzędu Marszałkowskiego z województwa dolnośląskiego. Celem wizyty było poznanie najlepszych praktyk aktywizacji lokalnych środowisk wiejskich realizowanych w Kujawsko-Pomorskim oraz wymiana doświadczeń związanych z wdrażaniem projektów realizowanych na obszarach wiejskich obu województw.

W czasie wizyty Lokalne Grupy Działania z województwa dolnośląskiego zapoznały się m.in. z projektami zrealizowanymi w ramach działania 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”: „Budowa ścieżki rowerowej z miejscami postojowymi oraz odnowa i wyposażenie świetlic – Gmina Szubin” oraz „Remont połączony z modernizacją boiska sportowego i świetlicy wiejskiej oraz zakup sprzętu w Cepnie” (Gmina Stolno).
Następnie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” z Kujawsko - Pomorskiego zaprezentowała swoje dotychczasowe działania, plany na przyszłość oraz zapoznała uczestników wizyty z następującymi projektami zrealizowanymi w ramach Powiatowego Programu Odnowy Wsi w Powiecie Nakielskim:
„Nasze Sołectwo – Nasz Dom” (Sołectwo Tur i Brzózki w Gminie Szubin) – zagospodarowanie centrum Turu oraz zagospodarowanie otoczenia dębów szypułkowych w miejscowości Brzózki oraz „Wiejskie Eko-Centrum Rekreacji i Sportu w Anielinach” (Sołectwo Anieliny i Łodzia w Gminie Sadki).
     Wizyta została zakończona spotkaniem przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z regionu dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Wieczno”, w czasie którego dyskutowano o doświadczeniach i problemach związanych z wdrażaniem podejścia leader oraz nad przyszłością Lokalnych Grup Działania.
 
1. 2. 3.