Seminarium: Ochrona środowiska poprzez edukację - zrównoważony rozwój regionu
W dniu 13 czerwca 2007 roku, w Auli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Plac Św. Katarzyny 8 odbędzie się seminarium dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego nt. “Ochrona środowiska poprzez edukację - zrównoważony rozwój regionu”.

W trakcie seminarium zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia:
- Zrównoważony rozwój w strategiach, programach i planach Województwa Kujawsko – Pomorskiego;
- Obszary chronione Natura 2000 w województwie kujawsko – pomorskim;
- Zielone Płuca Polski – obszar funkcjonalny na terenie województwa kujawsko – pomorskiego;
- Gospodarka przestrzenna na obszarach o różnych kategoriach ochronnych na przykładzie Pojezierza Brodnickiego;
- Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w szkole na przykładzie Zespołu Szkół Nr 7 w Toruniu.

Seminarium zorganizowane zostało przez Departament Środowiska i Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, przy współpracy:
- Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,
- Rady Toruńskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT.