Forum Gospodarcze w Ciechocinku; Europa nie taka liberalna
Stefan Meller, Jerzy Buzek i Zbigniew Religa byli najważniejszymi gośćmi XIV Forum Gospodarczego w Ciechocinku, zorganizowanego pod hasłem „Solidarna Polska w liberalnej Europie”. Pełniący rolę współgospodarza konferencji marszałek Piotr Całbecki stwierdził w przemówieniu inauguracyjnym, że nasz region stawia na przedsiębiorczość, a samorząd stara się zapewnić dla niej warunki.

Dwudniowe forum odbyło się 2 i 3 kwietnia w ciechocińskim sanatorium Pod Tężniami. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Stefan Meller, wybitny ekspert spraw międzynarodowych, eksminister spraw zagranicznych. Mówił, że liberalizm nieco fałszywie został przeciwstawiony solidaryzmowi w tytule konferencji. Jego zdaniem, Europa musi się zmieniać w kierunku bardziej liberalnej gospodarki, ale musi też budować instytucjonalną europejską solidarność. Z hasłem konferencji polemizował też w dyskusji po wykładzie minister zdrowia prof. Zbigniew Religa. – Nie zgadzam się z nim! Nie ma liberalnej Europy! Europa oparta jest o solidaryzm i jest niezwykle socjalna – przekonywał, podpierając się przykładami dotyczącymi opieki zdrowotnej, której poziom i dostępność w krajach „starej Unii” jeszcze długo będzie dla Polski niedościgłym wzorem.
Robert Gwiazdowski z Centrum im. Adama Smitha podkreślał, że jest wiele modeli liberalnej gospodarki, a wszyscy powszechnie posługują się tylko jednym z nich – tym, który należałoby określić jako „wilczy kapitalizm”. Apelował o etykę i odpowiedzialność społeczną biznesie. Wtórował mu marszałek Całbecki, który stwierdził, że należy stworzyć warunki do tego, by jak największa liczba obywateli mogła pracować na własną dobrą przyszłość. Zgodził się z nimi prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. – Nie ma solidaryzmu bez przyjaźni i miłości, ale też bez efektywności, wiedzy, umiejętności, a także przyzwoitości – mówił.
W „okrągłym stole” Polska-Wschód wziął udział Wiktor Fomiczew, zastępca szefa misji handlowej Federacji Rosyjskiej w Polsce. Zachęcał polskie regiony do międzyregionalnej współpracy gospodarczej z regionami rosyjskimi i fundowaniu sobie nawzajem ulg dla inwestorów. Zachęcał też do wchodzenia na rosyjski rynek z produktami polskiego rolnictwa.
Najważniejszym wydarzeniem drugiego dnia forum było wystąpienie prof. Jerzego Buzka, polskiego ekspremiera, obecnie posła do Parlamentu Europejskiego. Jerzy Buzek, profesor chemii, wygłosił wykład o tym, że szansą Polski jest postawienie na nowe technologie, rozwijanie badań naukowych i konsekwentne zwiększanie pola innowacyjności w przedsiębiorstwach. Przekonywał, że to wszystko jest dobrą podstawą do osiągnięcia pomyślności gospodarczej, wskazując jako przykład Irlandię, która - wybierając taki model rozwoju - szybko awansowała do pierwszej piątki krajów Unii Europejskiej. Zdaniem profesora Buzka, także regiony mogą i powinny stwarzać warunki do tworzenia i wchłaniania nowych technologii. Podkreślał, że właśnie teraz – kiedy stoimy u progu nowego planu Marschala, którym są dla Polski unijne fundusze na lata 2007-13 - jest ten moment, kiedy Polska powinna dokonać technologicznego skoku.
Beata Krzemińska
p. o. dyrektora Departamentu Polityki Społecznej i Promocji
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego
I dzień Forum:
1. 2. 3.
4. 5. 6.
II dzień Forum
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
fot. freepress