Komunikat
Chciałbym uprzejmie poinformować o stanie zaawansowania prac nad weryfikacją roszczeń osób poszkodowanych przez firmę Open Travel Group Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Z uwagi na rozmiar i złożoność weryfikowanej dokumentacji oraz w celu przyspieszenia procesu wypłat roszczeń, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił przetarg nieograniczony na wyłonienie firmy brokerskiej. Wyłoniona firma wykona wszelkie czynności prawne
i faktyczne, które doprowadzą do wypłaty odszkodowań.
Każde roszczenie i każdą sprawę traktujemy z dużą uwagą, starając się kierować Państwa interesem. Na dziś skala roszczeń dotyczy 3772 osób, a każda sprawa stanowi odrębny problem.
Zapewniam, że pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu dokładają wszelkich starań w celu jak najszybszego i rzetelnego rozwiązania Państwa problemów.

Z poważaniem
Grzegorz Frankowski
p.o.  Dyrektora Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego