Opłaty
Opłaty skarbowe – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2006 r. Nr 225, poz.1635) – od wydania:
  • a.    decyzji – 10 zł.
  • b.    zaświadczenia – 17 zł.
  • c.    poświadczenia zgodności duplikatu, kopii – 5 zł. od każdej pełnej lub zaczętej stronicy,
należy wpłacać na rachunek Urzędu Miasta Torunia w Banku Millennium
nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji, zaświadczenia lub poświadczenia zgodności duplikatu, kopii.