Zalew Włocławski – potencjał i wyzwanie
 Samorząd województwa oraz samorządy lokalne powiatów lipnowskiego i włocławskiego deklarują wspólne działania na rzecz lepszego turystycznego zagospodarowania Zalewu Włocławskiego. List intencyjny w tej sprawie został podpisany 10 lipca we Włocławku.
 
- Zalew Włocławski, duże sztuczne jezioro w rejonie Włocławka, z tradycją sportów wodniackich, sąsiadujące z terenami chronionej natury, ma spory, wciąż nie w pełni wykorzystany potencjał turystyczny i, co za tym idzie, gospodarczy. To ważne, byśmy wspólnie zaplanowali jak ten potencjał wykorzystać, by potem konsekwentnie podejść do realizacji – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Podpisany z inicjatywy samorządu województwa list intencyjny, który jest deklaracją woli w tej sprawie, zakłada wspólne działania na rzecz lepszego turystycznego zagospodarowania zalewu i przyległych do niego terenów. W tym celu jego sygnatariusze porozumieją się co do formalnych zasad współpracy, wskażą lidera projektu (wstępnie wiadomo, że rolę tę zgodził się przyjąć samorząd Włocławka) i podmiot który w ich imieniu będzie założone działania realizował. Uzgodniona lista inwestycji zostanie uwzględniona w strategiach rozwojowych poszczególnych powiatów i gmin oraz realizowanego w ramach tak zwanego drugiego poziomu polityki terytorialnej obszaru strategicznej interwencji (OSI) Włocławka (obejmuje miasto wraz z jego obszarem funkcjonalnym).

  • Lista sygnatariuszy tutaj.
  • Projekt listu intencyjnego tutaj.

Marszałkowska administracja województwa już wcześniej traktowała potencjał Zalew Włocławskiego jako ważny element możliwości rozwojowych tej części regionu. W ramach finansowanego z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, wartego blisko 5 milionów złotych przedsięwzięcia inwestycyjnego nad zalewem powstała we Włocławku przystań żeglarska z zapleczem i wypożyczalnią sprzętu wodniackiego. Inwestor, samorząd Włocławka, otrzymał za nie Nagrodę Przyjaznego Brzegu, przyznawaną w drodze konkursowej przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Więcej tutaj.
 
1. 2. 3.
4. 5.
Fot. Jan Sieraczkiewicz (zdjęcie u góry) i Departament Rozwoju Regionalnego UM
 
Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


10 lipca 2015 r.
Ostatnia aktualizacja: 13 lipca 2015 r.