Zapytanie ofertowe
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania ofert na opracowanie tożsamości marki regionu kujawsko-pomorskiego wraz z programem działań marketingowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P) oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.