Zapytanie ofertowe
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania ofert na realizację dwóch kampani internetowych o zasięgu regionalnym