DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W ROKU 2015
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego 22 czerwca 2015 r. przyjął zmianę uchwały NR V/106/15 z 30 marca 2015 r. w sprawie udzielenia w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
W załączeniu Uchwała NR IX/153/15 zmieniająca uchwałę NR V/106/15 wraz z wykazem udzielonych dotacji.