Wyniki konkursu ofert nr 25/2015
Wyniki konkursu ofert nr 25/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 r. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”.
 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 25/839/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 25/2015 pn. „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”.

Do pobrania:

Do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.