Minister Kosiniak-Kamysz rozmawiał z seniorami
 Przebywający w Toruniu minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz uczestniczył w czwartkowym (2 lipca) posiedzeniu kujawsko-pomorskiej Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Jednym z punktów obrad były założenia strategii regionalnej polityki społecznej do roku 2020.
 
Rada jest powołanym w ubiegłym roku przez marszałka Piotra Całbeckiego dziewiętnastoosobowym gremium opiniodawczo-doradczym, wspierającym działania samorządu województwa w obszarach szczególnie istotnych z punktu widzenia osób starszych. Zasiadają w niej przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz seniorów. Jej misją jest przeciwdziałanie dyskryminacji i marginalizacji osób w jesieni życia oraz przebudowa przestrzeni społecznej tak, by była im przyjazna. Kadencja trwa pięć lat.


Posiedzenie, w którym uczestniczyli minister Kosiniak-Kamysz i marszałek Całbecki, było czwartym z kolei. Jego zasadniczym tematem były elementy regionalnej polityki społecznej adresowane do starszych mieszkańców województwa. Oprócz prezentacji założeń strategii regionalnej polityki społecznej 2020 przedstawiono między innymi informację na temat programu opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Minister pracy i polityki społecznej gościł w Kujawsko-Pomorskiem w związku z podpisywaną także dziś umową dotyczącą dołączenia oferty kujawsko-pomorskich instytucji i firm do ogólnopolskiego systemu Karty Dużej Rodziny.

1. 2. 3.
4. 5.
Fot. Szymon Zdziebło

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego   
 

2 lipca 2015 r.
Ostatnia aktualizacja: 3 lipca 2015 r.