Wyniki konkursów
Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego uchwałą nr 26/874/15 z dnia 1 lipca 2015 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 21/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „ Realizacja projektu MULTISPORT w województwie kujawsko-pomorskim”


Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego uchwałą nr 26/875/15 z dnia 1 lipca 2015 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 22/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „ Realizacja projektu Mały Mistrz w województwie kujawsko-pomorskim”