Postępowanie WZP.272.29.2015
Wykonanie kompleksowych prac budowlanych modernizacyjnych w budynku sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L.Braille’a w Bydgoszczy