Jubileusz Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego
 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez ułatwianie dostępu do finansowania, szkoleń, doradztwa i infrastruktury oraz działania na rzecz współpracy sfery nauki i biznesu – to cele działalności Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Spółka, której głównym udziałowcem jest samorząd województwa, obchodzi jubileusz 10-lecia działalności.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy  to instytucja otoczenia biznesu, posiadająca siedzibę w Toruniu oraz biura w Bydgoszczy, Włocławku i Grudziądzu. Została utworzona na mocy uchwały sejmiku województwa w 2004 roku. Pierwsza pożyczka została udzielona 13 maja 2005 roku, był to jednocześnie symboliczny dzień rozpoczęcia merytorycznej działalności instytucji. Przez 10 lat Kujawsko-Pomowski Fundusz Pożyczkowy sfinansował 1,6 tysiąca przedsięwzięć o wartości ponad 120 milionów złotych.

Działalność spółki można podzielić na trzy okresy. Pierwszy od 2004 do 2009 roku, to okres udzielania pożyczek ze środków własnych oraz pozyskanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Drugi okres w latach 2010-2015 to realizacja projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kolejny okres rozpocznie się wraz z uruchomieniem działalności inkubatorów przedsiębiorczości oraz realizacji projektów w ramach unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

 Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy wspiera przedsiębiorców między innymi poprzez udzielanie pożyczek. Jest także menadżerem funduszu dysponującego środkami w ramach inicjatywy JEREMIE, oferującego pożyczki i poręczenia dla przedsiębiorców. Fundusz będzie także prowadził będące w budowie inkubatory przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku (więcej na ten temat tutaj).

Uroczystość z okazji jubileuszu 10-lecia działalności Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego odbyła się w czwartek (25 czerwca) w Dworze Artusa w Toruniu.
 
1. 2.
3. 4.
 Fot. Waldemar Bujak
 
 
Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

25 czerwca 2015 r.